Historia kościoła Św. Trójcy przy placu Małachowskiego

Wybudowany wg projektu Szymona Bogumiła Zuga (1733-1807) w stylu klasycystycznym. Kościół w kształcie rotundy krytej kopułą, z czterema niższymi przybudówkami, z dachami dwuspadowymi. W dolnej części - okna podłużne zamknięte arkadą, w górnej - okrągłe. Średnica rotundy 33,4 m , wysokość 58 m. Kopuła zwieńczona jest latarnią, na jej szczycie pozłacany krzyż. Nad drzwiami do kościoła płaskorzeźba. Portyk wejściowy ma 4 kolumny doryckie. Pozwolenie na budowę ewangelicy otrzymali od króla Stanisława Augusta 15. 01. 1777 r., budowę rozpoczęto 24. 04. 1777 r. a 4. 05. 1778 r. wmurowano kamień węgielny w miejscu, w którym miał stanąć ołtarz.

 

30. 12. 1781 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświecenie kościoła. Wewnątrz kościół ma dwie kondygnacje balkonów. Do II wojny światowej ołtarz umiejscowiony był naprzeciwko głównego wejścia, a nad nim ambona i jeszcze wyżej organy.16 września 1939 r. od bomb zapalających kościół stanął w płomieniach, spaliło się całe wyposażenie wnętrza, zawaliła się kopuła. Po wojnie parafianie przystąpili do odbudowy, ale w 1951 r. władze państwowe odebrały kościół z zamiarem przeznaczenia obiektu na cele świeckie. Kościół zwrócono Parafii w 1956, pierwsze nabożeństwo odprawiono 18 listopada 1956, ale nadal trwały prace wewnątrz kościoła. Uroczyste nabożeństwo i poświęcenie kościoła po odbudowie ze zniszczeń wojennych odbyło się 22. 06. 1958 r.

 

Nowy ołtarz wg projektu Teodora Bursze stanął w marcu 1964 r., był jak wcześniej ustawiony naprzeciwko głównego wejścia, ale ambonę ustawiono na dole z boku ołtarza, a organy nad wejściem do kościoła. Początkowo był to instrument "tymczasowy", podarowany przez kościół w Zurychu, dopiero w 1998 r. kościół otrzymał w organy firmy braci Hillebrand z Hanoweru, uroczyste poświęcenie odbyło się 22. 03. 1998 r. Zakończono tez zdobienie podłużnych okien oraz 5 okien okrągłych witrażami. Kościół był miejscem ważnych wydarzeń ekumenicznych jak podpisanie deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu świętego przez zwierzchników Kościołów 7 wyznań (23. 01. 2000 r.), w tym kościele odbyły się nabożeństwa ekumeniczne z udziałem dwóch kolejnych papieży: Jana Pawła II (9.05. 1991 r.) i Benedykta XVI (25. 05. 2005 r.).
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie

Realizator projektu internetowego: Jakub Mańkowski | Grafika: Konrad Ziędalski