Kalendarium

 

 

 

1556-1567: Sejm Warszawski poświęcony m.in. sprawie wolności wyznania.

 

1570 styczeń: Sejm konwokacyjny, uchwalenie Konfederacji Warszawskiej gwarantującej wolność wyznania.

 

1577: Decyzja króla Stefana Batorego o wygnaniu protestantów z Warszawy.

 

1578: Piotr Artomiusz pierwszym duszpasterzem zboru warszawskiego.

 

1581: Rozruchy w Warszawie przeciwko protestantom, zniszczenie zrębów budowanego kościoła.

 

1651: Objęcie przez ks. Bogusława Radziwiłła opieką warszawskich ewangelików, ustanowienie pastora warszawskiego z siedzibą w Węgrowie.

 

1736: Utworzenie izby dla starców i chorych w budynku przy cmentarzu ewangelickim na Lesznie.

 

1768: Anulowanie przez Sejm zakazu odprawiania publicznego nabożeństw ewangelickich.

 

1769: Otwarcie domu dla chorych na Lesznie.

 

1775: Odłączenie się zboru warszawskiego od parafii w Węgrowie i przywrócenie samodzielnej jednostki kościelnej.

 

1777.04.24: Rozpoczęcie budowy kościoła Św. Trójcy.

 

1778.11.23: Wizyta króla Stanisława Augusta na budowie kościoła Św. Trójcy.

 

1779.07.02: Umocowanie krzyża na latarni kościoła Św. Trójcy.

 

1779.07.08: Złożenie pamiątkowych dokumentów w piedestale krzyża na latarni kościoła Św. Trójcy.

 

1780.11.04: Pierwsze posiedzenie Kolegium Kościelnego w sali sesjonalnej nad zakrystią kościoła.

 

1781.12.30: Poświecenie kościoła Św. Trójcy.

 

1794 lato: Z latarni kościoła Św. Trójcy oficerowie T. Kościuszki obserwują ruchy wojsk nieprzyjaciela.

 

1799.01.17: Umieszczenie kamiennej tablicy nad wejściem z datami położenia kamienia i poświęcenia kościoła Św. Trójcy.

 

1809.06.18: Uroczyste nabożeństwo patriotyczne z okazji uwolnienia Warszawy od wojsk austriackich i pruskich.

 

1812.07.12: Uroczyste nabożeństwo patriotyczne z okazji przywrócenia Królestwa Polskiego.

 

1821: Wybudowanie nowego budynku Szpitala Ewangelickiego.

 

1825.04: Na choralionie w kościele Św. Trójcy gra Fryderyk Chopin w obecności cara Aleksandra I.

 

1837: Poświęcenie nowego gmachu Szpitala Ewangelickiego.

 

1853: Powołanie Stowarzyszenia Dam Opiekunek.

 

1861.11.27: Aresztowanie przez władze carskie ks. Leopolda Otto i Prezesa Kolegium Kościelnego Ksawerego Szlenkiera.

 

1874.03.10: Powołanie Stowarzyszenia Pań Opiekunek nad Biednymi Zboru.

 

1901 jesień: Założenie oświetlenia gazowego w kościele Św. Trójcy.

 

1902: Zamontowanie w kościele Św. Trójcy nowych organów firmy ‘E.F.Walcker i Ska’.

 

1906.06.04: Wydanie zgody przez Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego na otwarcie szkoły zborowej.

 

1906.09.01: Rozpoczęcie funkcjonowania gimnazjum im. Mikołaja Reja (przy ul. Kaliksta 8 - obecnie Śniadeckich).

 

1908: Przeniesienie gimnazjum im. Mikołaja Reja na ul. Składową 9.

 

1913: Rozpoczęcie pracy gimnazjum im. Mikołaja Reja w docelowej siedzibie przy pl. Małachowskiego.

 

1914-1918 : Zdarcie blachy z dachu w kościoła Św. Trójcy przez okupanta niemieckiego.

 

1920.05.18: Przyznanie ewangelikom przez Ministerstwo Spraw Wojskowych dawnej cerkwi św. Piotra i Pawła jako Ewangelickiego Kościoła Garnizonowego.

 

1921.01.09: Otwarcie i poświęcenie Ewangelickiego Kościoła Garnizonowego.

 

1925.09.01: Rozpoczęcie funkcjonowania gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny przy ul. Kredytowej 2.

 

1929.12.30: Po raz pierwszy odezwały w kościele Św. Trójcy się nowe dzwony wykonane w fabryce Karola Schwabego w Białej.

 

1932.05.08: Uroczystości 150.lecia poświęcenia kościoła Św. Trójcy.

 

1935-1938: Pokrycie kopuły kościoła Św. Trójcy blachą miedzianą.

 

1936.03.29: Poświęcenie nowych organów w Ewangelickim Kościele Garnizonowym.

 

1939.09.06: Spalenie (od bomb zapalających) kościoła Św. Trójcy.

 

1945: Decyzja o odbudowie kościoła Św. Trójcy wg projektu Teodora Bursche.

 

1945 jesień: Utworzenie Komitetu Odbudowy Kościoła Garnizonowego.

 

1945 wiosna: Pierwsze nabożeństwo ewangelickie w Warszawie.

 

1946.10.24: Reaktywowanie ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.

 

1947 wrzesień: Uruchomienie 2 klas gimnazjum im.M.Reja w baraku przy kościele garnizonowym.

 

1947.09.03: Pierwsze nabożeństwo w kościele garnizonowym.

 

1947.10.01: Otwarcie przychodni lekarskiej przy ul.Kredytowej.

 

1948 maj: Pierwsza konfirmacja w kościele garnizonowym (29 osób).

 

1949 lipca: Utworzenie nowego Komitetu Odbudowy Kościoła Św.Trójcy.

 

1949 wrzesień: Uruchomienie szkoły M.Reja w budynku przy pl.Małachowskiego.

 

1950 czerwiec: Zmontowanie konstrukcji kopuły na kościele, przejęcie kościoła przez państwo (na polecenie Bieruta).

 

1950 maj: Likwidacja ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.

 

1950.12.08: Uchwała Synodu o utworzeniu w Warszawie II Parafii.

 

1951: Odebranie gmachu kościoła Św. Trójcy przez władze państwowe z zamiarem przeznaczenia obiektu na salę koncertową.

 

1951 wrzesień: Upaństwowienie gimnazjum im. M.Reja.

 

1953: Zakończenie odbudowy kopuły kościoła Św. Trójcy.

 

1956.10: Zwrócenie kościoła Św. Trójcy Parafii.

 

1956.11.18: Pierwsze nabożeństwo ‘przy oknie’ po odzyskaniu kościoła Św. Trójcy.

 

1956.11.18: Pierwsze nabożeństwo w kościele Św. Trójcy.

 

1958.06.22: Uroczyste poświęcenie kościoła Św. Trójcy po odbudowie.

 

1958.06.22: Poświęcenie odbudowanego kościoła Św. Trójcy.

 

1961: Dwa podłużne okna po obu stronach ołtarza w kościele Św. Trójcy ozdobiono witrażami.

 

1963: Parafia ewangelicko-reformowana podarowała parafii Św. Trójcy Biblię Radziwiłłowską z 1563 r.

 

1964: Reaktywowanie Koła Pań Opiekunek przy Parafii Św. Trójcy.

 

1964.03: Poświęcenie nowego ołtarza w kościele Św. Trójcy wg projektu Teodora Bursze.

 

1964.03.22: Poświęcenie nowego ołtarza w kościele Św. Trójcy.

 

1966.05.12: Uroczyste nabożeństwo w kościele Św. Trójcy organizowane przez Polska Radę Ekumeniczną w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

1970: Wmurowanie w kościele Św. Trójcy tablicy poświęconej pamięci rodaków, którzy oddali swe życie za Ojczyznę w latach 1939-1945.

 

1970.05.09: Uroczyste obchody 400-lecia Ugody Sandomierskiej w kościele Św.Trójcy.

 

1977.12.18: Poświęcenie nowego ołtarza i kazalnicy w kościele II Parafii.

 

1981: Obchody 400-lecia ewangelicyzmu warszawskiego i 200-lecia poświęcenia kościoła Św. Trójcy.

 

1984.01.01: Wprowadzenie nowej nazwy parafii: ‘Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie’.

 

1987 maja: Rozpoczęcie budowy budynku parafialnego Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

1990.09.16: Poświęcenie domu parafialnego Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

1991.06.09: Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Św. Trójcy z udziałem papieża Jana Pawła II.

 

1992.06.02: Otwarcie wystawy w Muzeum Woli pt. ‘200 lat cmentarzy ewangelickich na Woli’.

 

1995.12.10: Uroczysta inauguracja Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

 

1998.03.22: Poświęcenie w kościele Św. Trójcy nowych organów firmy braci Hillebrand z Hanoweru.

 

2006.05.25: Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Św. Trójcy z udziałem papieża Benedykta XVI.