Cmentarz przy ul. Młynarskiej 54/56/58 – założony w 1792 r. wg projektu Szymona Bogumiła Zuga. W XIX w. dwukrotnie powiększany. Spoczywa na nim wiele osób zasłużonych dla Kościoła, nauki i kultury. Na cmentarzu znajduje się m.in. kaplica rodziny Halpertów wzniesiona w latach 1832-1834 pod nadzorem architekta Adolfa Schucha.

Cmentarz