Dawny cmentarz na Lesznie – założony w dobrach Leszczyńskich w XVII w. za panowania króla Jana Kazimierza.