Plebania przy ul. Królewskiej 19 – wzniesiona w latach 1843-1845 wg projektu architekta Adolfa Schucha z przeznaczeniem na szkołę. Po przeniesieniu szkoły do nowego budynku, obiekt pełnił funkcję plebanii. Wypalona podczas Powstania Warszawskiego.