Dawna szkoła powszechna przy ul. Królewskiej 19 – wzniesiona w latach 1866-1867 wg projektu Jana Kacpra Heuricha (poświęcenie 19 września 1867 r.). Przeznaczona na szkoły: męską, żeńską, seminarium nauczycielskie oraz szkołę dla kantorów i organistów.