Męskie Gimnazjum im. Mikołaja Reja przy ul. Królewskiej 19 – powstałe w wyniku przebudowy dawnej szkoły powszechnej (5) w latach 1912-1913 wg projektu architekta Henryka Gaya. Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność w 1906 r., a jego pierwszym dyrektorem był ks. Julian Machlejd. Początkowo mieściło się przy ul. Śniadeckich 8 (dawniej ul. Kaliksta) a następnie przy ul. Składowej 3. Budynek częściowo odbudowany po zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego.