Zborowe szkoły powszechne w Warszawie – według informacji "Zwiastuna Ewangelicznego" z 1904 r., Parafia prowadziła 10 szkół, w których nauczano 1206 dzieci. Dwie szkoły: męska i żeńska mieściły się przy kościele (5), kolejne dwie: przy cmentarzu (24) a pozostałe przy ul.: Ogrodowej 63, Brukowej 32, Kruczej 19, Wolskiej 49, Strzeleckiej 22 i Żytniej 28.