Gimnazjum Edwarda Rontalera (nie było szkołą parafialną) przy ul. Śniadeckich 8 (dawniej ul. Kaliksta) a następnie przy ul. Polnej.