Szkoła ewangelicka i kantorat w Pruszkowie przy ul. Topolowej – budynek został poświęcony i oddany do użytku 14 maja 1913 r. Obecnie własność komunalna.