Bank Ewangelicki przy pl. Małachowskiego 1 (pl. Mirowskim 1)