Dom Diakonis "Tabita" w Skolimowie (Konstancin-Jeziorna) przy ul. Długiej 43 – powstał w 1928 r. jako dom macierzysty Warszawskiego Diakonatu "Tabita" i ośrodek dla rekonwalescentów Szpitala Ewangelickiego. Rozbudowany w latach 1932-1934 (kaplica). Po II wojnie światowej dom starców i dom dziecka. Następnie w latach 1954-1968 siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Obecnie rozbudowany i powiększony jako Ewangelicki Ośrodek Diakonii "Tabita". Jedyna ocalała instytucja charytatywna Parafii warszawskiej.