Letni dom w Skolimowie (Konstancin-Jeziorna) przy ul. Długiej 43 – drewniany dom na posesji "Tabity", który znajdował się tam w chwili zakupienia działki przed 1928 r. Po II wojnie światowej mieszkało tam kilka pensjonariuszek domu opieki. Spłonął pod koniec 1962 r.