Biblia Radziwiłłowska

"Biblia Radziwiłłowska" inaczej Biblia Brzeska (od miejsca wydania). Drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) przekład całości Pisma Świętego na język polski, dokonany w Pińczowie w 1563 przez polskich kalwinistów. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych na świecie nowożytnych przekładów całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego. Egzemplarz Bibilii Radzwiłowieskiej, będący włanością Parafii zaginął w czasie wojny, obecny jest darem Parafii Ewangelicko-Reformowanej.