Wprowadzenie

Oblicze kulturowe, społeczne czy gospodarcze każdego państwa jest wynikiem szeregu wielowiekowych procesów. Społeczeństwa większości krajów europejskich, w tym także i Polski, kształtowały się w efekcie ścierania się i mieszania wpływów różnych narodów, tradycji czy religii. Wynikiem tego było ukształtowanie się różnorodnego, a przez to niezwykle interesującego społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a potem II Rzeczypospolitej. Także dziś, choć w mniejszym zakresie, polskim bogactwem jest mozaika kultur, zagrożona jednak marginalizacją w dobie powszechnej globalizacji. Stąd tak ważne są działania z jednej strony pielęgnujące zróżnicowane dziedzictwo naszych przodków, z drugiej zaś strony nakierowane na poszukiwania tożsamości i miejsca ludzi różnych tradycji we współczesnym świecie.

 

Jedną z tych tradycji, której pielęgnowaniu chcemy poświęcić akcje i wydarzenia planowane na czerwiec 2008 roku, jest tradycja ewangelicka. Jest ona o tyle interesująca, że posiada zarówno rodzime korzenie (rodziny polskie, które przyjmowały naukę Lutra i Kalwina od czasów Reformacji), jak i jest efektem osiedlania się w naszym kraju (w różnych okresach) ewangelików z Niemiec, Czech, Holandii, krajów skandynawskich, Finlandii, Szkocji, krajów nadbałtyckich, a ostatnio także Korei i wielu, wielu innych państw. Wszyscy oni w mniejszym lub większym stopniu wywierali wpływ na polską kulturę, sztukę czy gospodarkę i właśnie te oddziaływania chcielibyśmy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców.

 

Pragniemy także przypomnieć i ukazać na przykładach, że ewangelicyzm był w powszechnym odbiorze utożsamiany z pracowitością i sumiennością (słynny ewangelicki etos pracy), ale także z patriotyzmem, którego dowodem są liczni przedstawiciele tej społeczności, walczący na różnych frontach na przestrzeni dziejów Polski i ginący za ojczyznę. Okazją do zorganizowania obchodów upamiętniających obecność luteranów na ziemiach polskich jest przypadająca w przyszłym roku 230. rocznica położenia kamienia węgielnego (za zgodą króla Stanisława Augusta) pod jedną z najpiękniejszych świątyń Warszawy – kościół Świętej Trójcy, usytuowany przy Placu Małachowskiego, w geometrycznym centrum stolicy. Przy okazji, będzie to także 50. rocznica jego poświęcenia po powojennej odbudowie.

 

Nasze uroczystości są częścią obchodzonego również w Polsce Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego – 2008, ogłoszonego przez Komisję Europejską.

 

Program planowanych obchodów jest niezwykle bogaty i zróżnicowany. Celem, jaki postawili sobie organizatorzy, jest pokazanie zarówno historycznych, jak i aktualnych śladów i efektów funkcjonowania społeczności luterańskiej w Warszawie.

 

Pierwszy etap uroczystości zaplanowany został na dni 13-15 czerwca, w czasie których zaplanowanych zostało szereg wydarzeń, składających się na program obchodów upamiętniających obecność w Warszawie i jej okolicach ewangelików wyznania luterańskiego.

 

Do udziału w tych imprezach serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.